1 New Mighty H150 (sát si) 375.000.000
2 New Mighty N250SL (sát si) 495.000.000
3 New Mighty 75S ( sát si) 670.000.000
4 New Mighty 110SP ( sát si) 700.000.000
5 New Mighty 110SL ( sát si) 750.000.000
6 Mighty EX8 -GTS1 ( sát si) 680.000.000
7 Mighty EX8 -GTS2 ( sát si) 700.000.000
8 Mighty EX8 -GTL ( sát si) 710.000.000
9 HD240 (6x2) (euro 4) 1.680.000.000
10 HD270 (ben) (euro 4) 2.190.000.000
11 HD320 (8x4) (Euro 4) 2.300.000.000
12 HD1000 (Đầu kéo) (Euro 4) 1.980.000.000
13 Xcient (Đầu kéo) (Euro 4) 1.970.000.000
14 County 29 chỗ (Euro 4) - Supper Long 1.360.000.000
15 County 29 chỗ (Euro 4) - Cửa xoay 1.420.000.000
16 Universe Advanced 47C 3.410.000.000
17 Universe Advanced 47C (full) 3.495.000.000
18 Universe Premium 47C 3.620.000.000
19 Universe Premium 47C (full) 3.720.000.000
*Cập nhật tháng 01/2021

 

097 662 39 62